Deelnemende Kunstenaars

terug


VIRTUELE EXPOSITIE

Bekijk de virtuele expositie
terugAstrid Moors
Maakt grote aanwezige schilderijen, soms ook kleinere multiples en digitale of interactieve werken voor bijzondere plekken. Ze portretteert zelfbewuste persoonlijkheden die sfeer bepalen en beheersen. Scherpe contrasten in kleur, licht en techniek refereren aan de hedendaagse modieuze en decoratieve cultuur. Door de combinatie van het schilderen en de computertechnieken wordt een breed scala aan gereedschap ingezet om een sterk indringend effect te krijgen. De portretten zijn altijd frontaal, de gemoedsuitdrukking die beeldbepalend is, is zelden vrolijk.
In Babel is o.a. een nieuw werk te zien, ‘r_u_sure?’ een interactief computergestuurd werk geprojecteerd op een schilderij.
website Astrid Moors

terug


  

Arjo Rozendaal
Zoekt in zijn werk naar een verhouding tussen concept en intuïtie. Een duidelijk concept kan sterke eenduidige beelden opleveren. Een te strak omlijnd concept geeft echter een gevoel van beklemming en dogmatisme. Een ander gevaar is dat er bedachte en gekunstelde beelden kunnen ontstaan. Al experimenterend wil hij via het maken van beelden oplossingen voor deze verhouding vinden. Onderwerpen uit de natuur zoals landschappen en bloemen geven hiervoor een goed handvat. Een landschap is aan de ene kant een heel duidelijk omlijnd begrip maar geeft tevens een grote vrijheid in schilderkunstige oplossingen. In zijn meest recente werk speelt de cirkelgang van creëren, vernietigen en opnieuw creëren een grote rol. In dit proces maakt hij vaak gebruik van een mengsel van al of niet beschilderde computerprints. Dit mengsel ontstaat door schilderijen of prints in stukken te snijden om ze vervolgens opnieuw in een andere samenstelling aan elkaar te naaien.

website Arjo Rozendaal

terug

 
 

Wypke Jannete Walen
Maakt foto- en videowerk waarin tijd en verstilling een rol spelen. Zij zoekt naar onderwerpen waarmee zij een verhaal kan vertellen over het verstrijken van de tijd. Een leegstaande zolder waar vroeger appels te drogen werden gelegd, een klooster dat moet sluiten omdat de laatste pater te oud wordt, een bloemstilleven dat onmerkbaar verandert, of de grijze muren van een bunker die een ondoordringbaar verleden omsluiten.
In Babel toont ze onder meer een bloemstilleven dat is opgebouwd uit verschillende foto’s en bewerkt is met was, waardoor het een
schilderkunstige uitstraling krijgt.

website Wypke Jannette Walen

terug


 


 

Wim Vonk
Als hij zijn werk publiekelijk maakt is dat altijd in samenspraak met de omgeving.
Dit dig-paint initiatief is zijn eerste tentoonstelling waarbij zijn ‘digitale‘ werk op de voorgrond treedt.
Wat kenmerkend is voor zijn beeldende werk, het spel, wil hij integreren, door een ‘kattebelletje’ als uitgangspunt te gebruiken voor een monumentale digitale print.
De unieke architectuur van het gebouw, waarbij een 360º panorama ontstaat vanuit de toren van Babel over Utrecht, zal in deze print tijdens de tentoonstelling worden gevisualiseerd, door middel van ‘mobiles van gevonden voorwerpen’, gebruik makend van fotografie, film en geluid, zodat er een grensgebied ontstaat tussen binnen- en buitenwereld.
website Wim Vonk

terug

     
 


Virgin Wolf

Marja van Putten
Construeert met gebruik van de computer geschilderde, gevonden en gemanipuleerde beelden tot een nieuwe beeldtaal.
In Babel zijn een aantal prints te zien waarop ze speelt met bekende Nederlandse iconen en afbeeldingen van vrouwen die hoofddoekjes dragen, zoals de Vrouwen op de schilderijen van Vermeer, Roodkapje, Zeeuws Meisje.

website Marja van Putten

terugPERSBERICHT

OSMOSIS
digt-paint 4.5: een digitale blik.

De digitale blik dringt steeds meer door in de hedendaagse kunst. De kunstenaars van digt-paint combineren schilderkunst en nieuwe media en willen deze nieuwe blik zichtbaar maken. De tijd vraagt erom deze kunstwerken te laten zien en ervaren wat er gebeurt. Daarom zijn in Babel/Utrecht in september kunstwerken te zien met aan dit concept gerelateerde schilderijen, prints, video’s, computerinstallaties en projecties.

Digitale media leveren een nieuwe beeldtaal op. Deze kan zelfstandig functioneren, binnen videowerken of computerwerken. Maar ook beïnvloedt deze visuele taal de manier van kijken en werken van een schilder.

Het lijken en zijn nog vaak gescheiden werelden, die digitale en de schilderkunstige, het is spannend om te zien waar ze samenkomen, waar ze overlappen, wat ze met elkaar gemeen hebben, of juist niet. Schilderijen die digitaal lijken te zijn, geënt op computergebruik of de media in het algemeen, digitale werken die geschilderd blijken.

Digt-paint, een kunstenaarsinitiatief van Astrid Moors en Marja van Putten, bestaat vanaf 2001 en heeft drie exposities op zijn conto staan: de Veemvloer in Amsterdam, de Nieuwe Vide in Haarlem en galerie Ann Jorissen in Mechelen (B). In Utrecht hebben zij 3 kunstenaars uitgenodigd van wie zij verwachten dat zij een link naar het Digt-paint concept kunnen maken. Juist door het idee ruim op te vatten wordt er misschien iets van via de OSMOSIS ( technisch procédé van doorsijpelen) zichtbaar van ‘de digitale blik’.

Meer informatie op www.digt-paint.nl


terug
 


LINKS
www.digt-paint.nl

www.astridmoors.nl

www.arjorozendaal.com

www.wvonk.nl

www.arttrust.nl

wypke jannette walen

www.detorenvanbabel.nl

www.sophiespalace.nl


 
terug